22.09.2022

POZIV ZA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar- Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 8. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA 

koja će se održati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 26. rujna 2022. godine s početkom u 18,00 sati

 

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera,
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Montraker o.o. za 2021. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
 4. Zaključak o prihvaćanju Plana i Programa rada Dječjeg vrtića Tići za šk./god /23.,
 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općina Vrsar-Orsera za 2022,
 6. Polugodišnji izvještaj za godinu Općinskog načelnika,
 7. Donošenje Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vrsar i s tim povezanih ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar- Orsera, isključivo zbog usklađenja uvjeta za rekonstrukciju postojeće Osnovne škole Vladimira Nazora u Vrsaru,
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine,
 9. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja,
 10. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 12. Donošenje Odluke o prijavi na Javni poziv u sklopu Programa suradnje Interreg Euro-MED 2021.-2027. godine u okviru projekta NOCTIFY – Ublažavanje gubitka noćnih staništa i učinka svjetlosnog onečišćenja na biološku raznolikost u morskim, zaštićenim i urbanim krajolicima diljem Sredozemlja,
 13. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Marina Deak v.r.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća