06.03.2020

„Projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“

„Projekt „KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“ provodi Općina Vrsar-Orsera sa partnerima Istarskom županijom i Javnom ustanovom Natura Histrica od 2018. godine do kraja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta je 13.863.331,09 kn. uz stopu sufinanciranja od 70% iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Od strane Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u cijelosti su odobrena tražena dodatna sredstva potpore u iznosu od 2.343.658,11 kuna. Stoga je ukupan iznos potpora iz EU i nacionalnih fondova za projekt „KLIM“ 11.457.884,07 kuna, što samo za sebe svjedoči o važnosti projekta i njegovoj kvalitetnoj pripremi.

Ključna točka projekta „KLIM“ je izgradnja i opremanje Znanstveno edukacijskog centra (ZEC) u šumi Kontija. Centar će imati površinu 552 metara kvadratnih, a u sklopu njega nalazit će se prostor za smještaj predavača i polaznika edukacija, turistički info punkt, multimedijski prostor, laboratorij i sportsko-penjačka stijena.

Nakon provedena dva postupka javne nabave i odbijene žalbe jednog od ponuđača od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave danas (5.03.) je potpisan Ugovor o izvođenju radova s Zajednicom ponuditelja: Adriaing d.o.o. i Adriaing d.o.o., Koper INŽENJERING za izgradnju ZEC-a. Vrijednost ugovorenih radova je  6.224.377,37 kuna odnosno 7.780.471,71 kuna uključujući PDV. U sklopu projekta „KLIM“ uređuju se i opremaju i pješačko-biciklističke staze, orijentacijski poligon, vidikovci, osmatračnica i promatračnica za ptice na području Palud te će se nabavit i vozilo – kombi na električni pogon.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

europska unija zajedno do fondova eusafu

ministarstvo regionalnog razvoja i fondova eueuropski strukturni i investicijski fondovi


operativni program konkurentnost i kohezija

potpis Ugovora ZEC 5.3.2020