03.10.2018

Radionice „Klub očeva“ u vrtiću u Funtani

Radionice „Klub očeva“ započele su s radom 26.09.2018 u dječjem vrtiću u Funtani. Radionice su namijenjene su očevima (osobama koje imaju ulogu oca u djetetovom životu) djece u dobi od 1- 4 (5) godina. Za razliku od uobičajenog rada na Klubu roditelja „Rastimo zajedno“ (koji je za roditelje koji su završili program radionica), „Klub očeva“ otvoren je očevima bez obzira na to jesu li ili nisu sudjelovali u programu „Rastimo zajedno“ – dakle namijenjen je i jednima i drugima.

fatherhood 2 dav

Na „Klub očeva Rastimo zajedno“ posebnu se pažnja posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. „Klub očeva Rastimo zajedno“ prilika je da se čuje kako očevi žive svoje očinstvo te kako ih se eventualno može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju.

Razlog za pokretanje „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su prilika da se susretnu i razgovaraju samo očevi. Iskustva nekih drugih programa podrške roditeljstvu pokazuju da su očevi zadovoljni sudjelovanjem u grupama samo za očeve, jer u njima mogu sudjelovati na drugačiji način nego kad su u grupama zajedno s majkama.

dav

Ciljevi „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje u kojem očevi s voditeljicama/voditeljima radionica i s drugim očevima da:
• stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja, promišljaju vlastitu očinsku ulogu na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih istraživanja i vlastitog iskustva,
• razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo, bolje upoznaju sebe kao oca,
• prepoznaju učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva, razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju uloge oca,
• eventualno mijenjaju svoja ponašanja u smjeru veće uključenosti i dostupnosti djetetu.
Program „Kluba očeva Rastimo zajedno“ sastoji se od četiri dvosatne radionice:
1. Očinska uloga u ranom djetinjstvu (26.09.2018)
2. očevima i osjećajima (03.10.2018)
3. očevima i majkama (10.10.2018)
4. Tata od zanata (17.10.2018).

IMG-e3e2d8bed527907cfae85ee3f741b549-V (4)

dav