15.11.2019

Rang lista novih stipendista - STUDENTI

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-
Orsera”, broj 2/13, 3/17 i 2/18), Općinski načelnik razmotrio je prijedlog liste novih
općinskih stipendista (studenata) za školsku godinu 2019./2020., te donio sljedeći:

Zaključak