15.11.2019

Rang lista novih stipendista - UČENICI

Na temelju članka 59. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-
Orsera”, broj 2/13, 3/17 i 2/18), Općinski načelnik razmotrio je Prijedlog za dodjelu novih
stipendija učenicima za školsku godinu 2019./2020., te donio sljedeći:

Zaključak