05.11.2021

Rang lista novih stipendista – UČENICI I STUDENTI

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 2/21), Općinski načelnik razmotrio je prijedlog liste novih općinskih stipendista za školsku godinu 2021./2022., te donio sljedeći

Zaključak