02.11.2020

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U GRADINI

Danas, 2.11.2020.godine, počinje s radom reciklažno dvorište u Gradini.

Na reciklažno dvorište korisnici će, uz predočenje osobne iskaznice, moći dopremiti i odložiti 49 različitih vrsta otpada poput: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari, plinovi u posudama pod tlakom, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, otpadni tiskarski toneri, papir i karton, metalna ambalaža, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil.

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 8:00-15:00 h.

Srijeda 10:00 – 17:00 h (u periodu 01.05.-30.09. radno vrijeme je 12:00 – 19:00 h)

Subota 8:00 – 13:00 h

Reciklažno dvorište neće raditi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

Usluga odlaganja svih vrsta otpada za građane vrši se bez naknade.

Reciklažnim dvorištem upravlja Usluga Poreč d.o.o., a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 091/449-2667.

 logo                                     reciklažno dvorište