06.06.2016

RESTAURACIJA FRESAKA U SAMOSTANU SV. MIHOVILA NAD LIMOM

IE_0822
U nekadašnjem samostanu Sv. Mihovila nad Limom, nakon višegodišnjih priprema, dovršava se restauracija najstarijih fresaka u Istri. Freske se mogu datirati u prvu polovinu 11. stoljeća i vjerojatno su najuščuvanije freske u Europi nastale u sklopu monumentalnog južnonjemačkog slikarskog kruga.  Restauracija fresaka odvija se u manjoj crkvi Sv. Marije iz 6. st. i crkvi Sv. Mihovila iz 11. st. u Kloštru.

Zainteresirani stanovnici i posjetitelji mogu razgledati restauraciju fresaka u razdoblju od 07. do 09. lipnja 2016. godine, u terminu od 12.00 do 16.00 sati.  Mole se svi posjetitelji da pri obilasku ne prekoračuju postavljenu drvenu ogradu i ne ometaju restauratore.