01.07.2021

Rezultati Oglasa za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 2/21), Općinski načelnik razmotrio je prijedlog rang liste za dodjelu stipendije na poslijediplomskom studiju za akademsku godinu 2020./2021., te donio sljedeći

Zaključak