01.03.2023

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Općina Vrsar-Orsera je dana 1. ožujka 2023. godine započela s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Plana zaštite od požara

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 01. ožujka 2023. godine do 30. ožujka 2023. godine.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se slati na adresu elektroničke pošte savjetovanje@vrsar.hr zajedno s ispunjenim obrascem za savjetovanje kojeg možete preuzeti u nastavku, ili  putem pošte ili osobno na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52450.

Plan zaštite od Požara
Prilog 1.
Prilog 2.
Prilog 3.
Prilog 4.

Obrazac za savjetovanje