04.05.2018

Stipendija za poslijediplomski studij

Temeljem članka 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija za poslijediplomski studij, KLASA: 604-02/18-01/1, URBROJ: 2167/02-01-01/13-18-1, od 04.05.2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera raspisuje natječaj za Stipendiju za poslijediplomski studij.

 

OGLAS