03.04.2020

Uputa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Lučkim upravama- Prodaja sa ribarskih plovila