14.02.2024

ZAPOČINJE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE MREŽE U NASELJU FLENGI VRIJEDNOSTI 1,9 MILIJUNA EURA

Danas su u službenim prostorijama Općine Vrsar-Orsera Odvodnja Poreč i  Istarski vodovod potpisali ugovore za izgradnju kanalizacijskog sustava i vodovodnog ogranka naselja Flengi.

Ugovori su potpisani od strane direktora Odvodnje Poreč g. Milana Lakovića i direktora Istarskog vodovoda g. Mladena Nežića kao investitora  te odabranog izvođača radova obrt Autoprijevoz Edi iz Tinjana.

Potpisivanjem navedenih ugovora ispunjen je preduvjet za početak radova.

Tako će  se  paralelno sa izvođenjem radova na sustavu odvodnje u vrijednosti od gotovo 1.450.000,00 eura izvoditi i radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe u vrijednosti od 425.000,00 eura, ukupno 1.900.000,00 eura.

Općina Vrsar sufinancirati će izgradnju kanalizacijskog sustava u iznosu od 530.000,00 eura, sukladno sklopljenom Ugovoru o prijenosu akumuliranih neutrošenih sredstava dodatka za izgradnju i naknade za priključenje u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava.

Navedeni radovi u naselju Flengi obuhvaćaju izgradnju gravitacijskih kolektora za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja, ukupne duljine  3.440 m’ te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Flengi“ biološke i membranske tehnologije, III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 600 ES, pri čemu će se u ovoj fazi opremiti jedan modul uređaja od 300 ES, čime će biti omogućeno priključenje za cca 115 objekata, odnosno 300 stanovnika.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 11 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Odvodnja Poreč i ostali sudionici u gradnji poduzet će sve potrebne mjere kako bi se radovi dovršili čim je prije moguće. Za vrijeme turističke sezone radovi u samom naselju će se odvijati sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini ili po dogovoru sudionika u gradnji sa mještanima i lokalnom samoupravom.

Kompletnim projektiranim Podsustavom Flengi na području „Aglomeracije Flengi“, u budućnosti će biti riješena odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Flengi, Gradina i Marasi sa priključenjem na budući projektirani uređaj Flengi. Podsustav Flengi obuhvaća projektiranu mrežu kolektora u ukupnoj duljini od 9,5 km, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Flengi te dvije crpne stanice. Projektnim rješenjem predviđena je izgradnja u tri zasebne faze koje predstavljaju funkcionalne cjeline: I. Faza – Kanalizacijska mreža naselja Flengi sa uređajem, II. Faza – Kanalizacijska mreža naselja Gradina sa priključenjem na mrežu naselja Flengi i III. Faza – Kanalizacijska mreža naselja Marasi sa priključenjem na mrežu naselja Gradina.

Uz navedenog izvođača radova na kanalizacijskom sustavu i  vodovodnom ogranku, dio radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda izvoditi će tvrtke Ambra Water Solutions d.o.o. i Adeptio d.o.o. iz Kastva.

Radovi će se odvijati po sporednim ulicama naselja, po glavnoj državnoj cesti te po zelenim površinama, sve do spoja na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Flengi.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže, prometnice kroz dio naselja biti će pod privremenom regulacijom prometa.

Načelnik općine Vrsar Ivan Gerometta istaknuo je kako mu je iznimno drago da se započinje sa projektom izgradnje kanalizacijske mreže naselja Flengi jer se time ne samo znatno poboljšava se kvaliteta života građana naselja Flengi, nego se i podiže kvaliteta turističke usluge te stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj cjelokupnog naselja.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Odvodnja Poreč d.o.o.