10.08.2021

10.08.2021. - Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području općine Vrsar-Orsera za postavljanje kioska

Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera” br. 04/17, 12/19 i 2/21), Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA

LOKACIJA

FORMULAR-PONUDE

IZJAVA NEPOSTOJANJE DUGA

IZJAVA SUGLASNOSTI