03.08.2021

POZIV ZA 2.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

Na temelju članka 53. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/21), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09 i 4/21), sazivam 2. sjednicu

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

koja će se održati u Sportskoj dvorani u Vrsaru, Ulica Petalon 1F,

  1. kolovoza 2021. godine s početkom u 18,00 sati

 

Za rad sjednice predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

  1. Izvješće mandatno-verifikacijske komisije i polaganje svečane prisege zamjenika vijećnika,
  2. Donošenje Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća i  Općine Vrsar-Orsera,
  3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općina Vrsar-Orsera,
  4. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu,
  5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu,
  6. Donošenje Odluke o kupnji poslovnog prostora,
  7. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Vrsar-Orsera.

 

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
MARINA DEAK v.r.

 

POZIV-2. sjednica OV Općine Vrsar-Orsera