16.02.2023

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva

Temeljem Prijedloga odluke o dodjeli nepovratne potpore (KLASA: 402-01/22-01/56, URBROJ: 2163-40-01-04/42-22-6 od 02. prosinca 2022. godine) i članka 15. Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 7/22)  Općinski načelnik donosi slijedeću

Odluku o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva