19.10.2023

Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa PREDŠKOLE (djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine)

Temeljem članka 23a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07. , 94/13., 98/19 i 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08., 90/10.,57/22.), te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14.) Dječji vrtić Tići Vrsar objavljuje

Javni poziv za roditelje djece koja nisu polaznici dječjih vrtića, a obveznici su pohađanja programa
PREDŠKOLE (djeca rođena od 1.4.2017. do 31.3.2018. godine)

 

Inicijalni upitnik

Zahtjev za upis djece u program predškole