19.12.2017

19.12.2017. natječaj za prodaju nekretnine putem prikupljanja pisanih ponuda

Na temelju članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, broj 6/09, 6/11 i 7/16) i Odluke Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera, KLASA:944-18/16-01/0001, URBROJ: 2167/02-03-01-01-18-17-0047 od 13.12.2017. godine, Natječajna komisija za promet imovinom dana 19.12.2017. godine raspisuje natječaj.

OGLAS