22.12.2017

Javna rasprava

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vrsar-Orsera

ODLUKA

Obrazac – savjetovanje