26.03.2021

Najava 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera

Na temelju članka 51. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službeni novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 02/13, 3/17, 2/18 i 4/20), članka 69., a u svezi s člankom 73. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar-Orsera”, broj 8/09) i Upute Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, sazivam 30. sjednicu

 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR-ORSERA

 koja će se održati elektroničkim putem 01. travnja 2021. godine

 s početkom u 00,00 sati i završetkom u 24,00 sata

 

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera
 2. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća,
 3. Izvješće o stanju Civilne zaštite na području Općine Vrsar – Orsera za 2020. godinu,
 4. Godišnji plan razvoja Civilne zaštite za 2021. godinu,
 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Centra za zaštitu od požara Poreč,
 6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za 2. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera
 7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za 3. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera,
 8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za 4. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrsar-Orsera,
 9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju nekretnine,
 10. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Montepozzo,
 11. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine.
 12. Donošenje Odluke o porezima Općine Vrsar – Orsera,
 13. Donošenje Odluke o  ugostiteljskoj djelatnosti,
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dozvoljenom  prekoračenju najviše  dopuštene  razine  buke,
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrsar – Orsera,
 16. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o mjerama pomoći građanstvu i gospodarstvu (COVID – 19).
 17. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina