16.11.2023

ANKETA u sklopu akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene

Općina Vrsar je u procesu izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (u daljnjem tekstu: SECAP). SECAP se izrađuje kao obveza Europske inicijative Sporazum gradonačelnika za energiju i klimu, više informacija – https://www.covenantofmayors.eu/.

Ova Anketa se provodi u sklopu izrade SECAP-a Općine Vrsar-Orsera.  Plan će rezultirati nizom mjera koje će smanjiti emisiju stakleničkih plinova i doprinijeti kvalitetnijem životu u Vrsaru- Orseri, prvenstveno manjim troškovima za energiju u zgradarstvu, javne rasvjete i prometa. Također, plan će definirati mjere za bolju prilagodbu na negativne učinke klimatskih promjena.

Molimo Vas da ispunite anketu, te da samo jedan predstavnik kućanstva/tvrtke ispuni podatke u anketi. Anketa je namijenjena stalno nastanjenim kućanstvima na području Općine Vrsar- Orsera, anonimna je, i koristiti će se samo agregirani podaci.

Hvala Vam na sudjelovanju.

LINK NA ANKETU: https://forms.office.com/e/xG7TMc54wQ