15.11.2023

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA za razdoblje 2024.-2028. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23), te članka 42. Statuta Općine Vrsar (“Službeni novine Općine Vrsar”, broj 2/21),  Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana  14.11..2023. godine donio je

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE VRSAR-ORSERA za razdoblje 2024.-2028. godinu

 

Obrazac-savjetovanje

Obrazlozenje-prijedlog plana upravljanja pom dobrom

Grafički prikaz