12.09.2018

BOŠKARIN KAO PRIMJER U ZAŠTITI GENETSKIH RESURSA EUROPE

U Nantu je 6. i 7. rujna održana konferencija „Pripremnih akcija EU biljnih i životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi“ u organizaciji Arcadia International, a na inicijativu Europske komisije odnosno DG Agriculture and Rural Development.

Europska komisija prepoznala važnost i uspjeh programa valorizacije istarskog goveda

Europska komisija i europske politike sve dublje prepoznaju da je očuvanje i promicanje uporabe genetskih resursa (posebno izvornih pasmina i sorata) izuzetno važno za dugoročnu proizvodnju hrane kao i za održivu poljoprivredu i uzgoj. Korištenje izvornih pasmina i sorti ključno je za unapređenje održive proizvodnje, olakšanje prilagodbe klimatskim promjenama i novim štetnicima i bolestima, te za kreiranja stabilnog ruralnog razvoja. EU Strategija biološke raznolikosti do 2020. naglašava održivo upravljanje genetskim resursima s naglaskom na akciju očuvanja europske genetske raznolikosti u poljoprivredi. Očuvanje i razvoj genetske raznolikosti u poljoprivredi moguće je jedino kroz promicanje održivog korištenja tradicionalnih pasmina i sorti do postizanje gospodarske održivosti.

Nantes - 6.-7.09.2018

Na inicijativu Europskog parlamenta i Europske komisije (DG Agriculture and Rural Development) od 2014. do 2018. provođene su dvije pripremne akcije koje su imale za cilj pružiti zainteresiranim stranama kao i široj javnosti, konkretne primjere kako korištenje zanemarenih pasmina i sorti valorizirati na ekonomski održiv način.

Pripremne akcije osigurale su razvijanje korisničkih priručnika za valorizaciju zanemarenih pasmina i sorti unutar lanca opskrbe poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i provedbu komunikacijske kampanje, uključujući proizvodnju video zapisa, konferencije za predstavljanje rezultata pripremnih radnji, umrežavanje putem društvenih mreže i druge pomoćne komunikacijske alate.

 

Program trajne zaštite i valorizacije istarskog goveda Istarske županije, kojeg županija provodi preko AZRRI – Agencije za ruralni razvoj Istre prepoznat je i uvršten u najuspješnije europske progame zaštite genetskih rasursa, te je uključen u europski kompendij od 28 uspješnih programa i projekata zaštite i valorizacije životinjskih genetskih resursa.

Na završnoj konferenciji „Pripremnih akcija EU biljnih i životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi“ u ime AZRRI-a i Istarske županije sudjelovali su Gordan Šubara i Edmondo Šuran. Na konferenciji i u kompendiju je posebno naglašen i kao primjer dobre prakse preporučen istarski program kod kojeg su u program zaštite Istarskog goveda uključene sve sastavnice društva jer je Istarsko govedo bogatstvo teritorija i kulture Istre. Isticano je da su u program multidisciplinarno uključeni prvenstveno uzgajivači izravno i preko svoje udruge SUIG (Savez uzgajivača Istarskog goveda), istarske općine i gradovi preko Istarske županije, turističko ugostiteljske škole Pule, Poreča i Rovinja, hrvatske znanstvene institucije, kuhari i restorateri putem obrtničke i gospodarske komore, Turistička zajednica istarske županije, te država preko Hrvatske poljoprivredne agencije i mnogi drugi akteri koji su izravno i neizravno pripomogli u zaštiti Istarskog goveda.

Valorizacija i promocija poljoprivrednih proizvoda ugroženih resursa čiji je kapacitet ukupne proizvodnje mali ne može očekivati velika financijska sredstva za njihov marketing i uspostavljanje njegova mjesta na tržištu i to je problem svih takvih projekata u Europskoj Uniji. Zato je istarski primjer u kojem se u valorizaciju i promociju, na svoj način, uključila cjelokupna istarska društvena zajednica preko AZRRI-a kao koordinatora, istaknut kao primjer. Za ovaj su primjer dobre prakse veliko zanimanje pokazali mnogi sudionici konferencije ističući potrebu da se aktivnosti konferencije nastave kroz umrežavanje onih koji rade na valorizaciji genetskih resursa kako bi istarski uspješni program i slični programi pomogli drugima u Europskoj uniji da valoriziraju svoje genetske resurse. Sudionici konferencije upoznati su i s drugim programima zaštite autohtonih pasmina Istre kao što su Istarski magarac i Istarska ovca te modelima gastronomske valorizacije koji bi za rezultat na kraju programa trebali osigurati brojčanu stabilnost lokalnih pasmina, očuvanje genetske biološke raznolikosti, stvaranje novih gastronomskih proizvoda upravo od mesa Istarskog magarca te mesa i mlijeka Istarske ovce, ali i proizvoda od vune Istarske ovce.
Nantes - 6.-7.09.2018_2

Gordan Šubara i Edmondo Šuran: „ Čestitamo i zahvaljujemo svim uzgajivačima, svim članovima SUIG-a, županima, načelnicima i gradonačelnicima, nastavnicima i profesorima, kuharima i restoraterima, turističkim radnicima,  znanstvenicima, građanima Istre koji su sudjelovali u promociji i valorizaciji ovog za Istru velikog projekta i što su omogućili da ovaj program postane prepoznat i priznat i na razini Europske unije, jer to je i Vaš uspjeh“
Istarsko_govedo