06.09.2018

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

Općina Vrsar-Orsera upućuje Javni poziv za prijavu programa i projekata  radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu

OGLAS