05.11.2018

Buduća sportska dvorana u Vrsaru dobila građevinsku dozvolu

U rujnu ove godine izdata je građevinska dozvola za sportsku dvoranu u Vrsaru, te se time značajno približava trenutak kada će započeti izgradnja same dvorane na zadovoljstvo sportskih udruga koje djeluju u mjestu i njihovih članova.

DUGOTRAJAN PROCES
Dvoranu u Vrsaru se planira već dugo vremena, još 2012. godine prostor na kojem će se graditi dvorana, određen je kao zona sportskog centra u Urbanističkom planu uređenja Vrsara. Nakon toga pokrenuto je rješavanje razvrgnuća suvlasničke zajednice s Republikom Hrvatskom s kojom je nedavno i formalno riješeno vlasničko pitanje parcele na kojoj će se dvorana graditi, te je sad parcela u vlasništvu Općine Vrsar – Orsera.
2016. godine izrađena je Prostorno- programska studija Sportskog centra Saline s ciljem analize prostora i nalaženja najbolje pozicije dvorane, naknadno su izrađeni idejni projekti, na temelju kojih je zatražen i ishođena lokacijska dozvola za zahvat u prostoru, po kojoj su naručeni i izrađeni glavni projekti za građevinsku dozvolu, a ista je izdata 14.09.2018. godine. Trenutno je u završnoj fazi izrada izvedbenih projekata s troškovnicima, temeljem kojih će se raspisati natječaj za izvođača.

Sportska zona saline

SPORTSKI CENTAR SALINE I TRODIJELNA SPORTSKA DVORANA
Trodijelna sportska dvorana, te njen prateći sadržaji (svlačionice, sanitarije, garderobe, spremišta..) imaju prvotno sportsko – rekreacijsku namjenu i nalazit će se u nivou suterena. Sama površina sportskih borilišta je 47 x 25 metara, dok je visina dvorane 9,5 metara u najnižoj točki do 12,3 metra u najvišem dijelu. Gledalište je organizirano jednostrano, s najviše ukupno 480 mjesta na fiksnim i teleskopskim tribinama. U suterenu je dodatno planirana i mala dvorana površine 140 m2. Uz osnovnu, sportsko-rekreacijsku namjenu zgrade projektirani su i društveni i poslovni sadržaji: poslovni prostor – ljekarna, fitness sklop, te ordinacija opće medicine, a u ulaznom je prizemnom prostoru smješten caffe bar. Prateći sadržaji u prizemlju fleksibilno su organizirani, tako da je omogućeno njihovo pojedinačno korištenje i izvan radnog vremena dvorane.

Dvorana je locirana unutar Sportskog centra Saline, smještaj same građevine dvorane je na potezu između današnje autobusne stanice i objekata za smještaj sezonaca MAISTRE d.o.o. Pristup građevini planiran je novom sabirnom prometnicom s južne strane parcele, s koje će se ulaziti na nivo prizemne etaže. Radi toga će biti izgrađen novi odvojak županijske ceste koji od dvorane vodi do Maistrinih objekata, hotela Pineta, Panorama i Belvedere, sve u skladu s Urbanističkim planom naselja Vrsar.

PROJEKT I VANJSKI IZGLED DVORANE
U projektiranju se puno pažnje posvetilo vanjskome izgledu i uklapanju u prostor okoliša. Zgrada je oblikovana tako da omogućuje atraktivan pogled na stari grad iz gledališta i drugih dijelova dvorane,dok će fasada biti u zemljanim bojama kako bi se na najprimjereniji način stopila s okolišem i zemljom crvenicom. Studiju prostora, te projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka GRGUREVIĆ & PARTNERI d.o.o. Zagreb, a glavna projektantica je Ivana Šustić, dipl.ing.arh.

Projekt dvorane će zasigurno podići društveni standard stanovnika Vrsara te omogućiti turističkom gospodarstvu produženje sezone.