23.03.2022

Energetska obnova višestambenih zgrada

Obavještavaju se građani da je do kraja ožujka 2022. godine planirana objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada sufinancirana sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO)

Tijelo državne uprave nadležno za komponentu NPOO-a je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a Provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

U okviru Programa definirane su maksimalne stope sufinanciranja ovisno o kategoriji obnove i uključenim aktivnostima:

  • integralna energetska obnova do 60 posto
  • dubinska obnova do 80 posto
  • dubinska obnova s postignutim nZEB standardom za rekonstrukciju do 85 posto
  • sveobuhvatna obnova koja uključuje povećanje potresne otpornosti zgrade od 80 posto do 85 posto – za radove i usluge nadzora
  • sve kategorije obnove do 85 posto – za projektnu dokumentaciju i upravljanje projektom

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 150.000,00 kuna a  najviši iznos 22.000.000,00 kuna..

 

Osnovni uvjet za sudjelovanje višestambene zgrade u energetskoj obnovi je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto u odnosu na stanje prije obnove, bez obzira o kojoj kategoriji obnove se radi.

 

Zgrada u smislu poziva:

– najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;

– ima tri (3) ili više stambenih jedinica;

– njome upravlja upravitelj zgrade;

– jedinstvena je arhitektonska cjelina;

– nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu:

– glavni projekt energetske obnove sa sažetkom analize postojećeg stanja, kada je propisana izrada analize

– ostali potrebni projekti i elaborati (izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa)

– izvješće o provedenom energetskom pregledu

– energetski certifikat prije obnove

 

Prijavu podnosi ovlašteni predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade

 

Javni poziv bit će objavljen u informatičkom sustavu eNPOO, dok će informacije o samoj objavi biti dostupne i na mrežnim stranicama Ministarstva https://mpgi.gov.hr, stoga predlažemo svima zainteresiranima da nas prate radi daljnjeg informiranja. Točan datum dostave (podnošenja) projektnih prijedloga bit će definiran Pozivom, a projektni prijedlozi podnosit će se od strane ovlaštene osobe prijavitelja u elektroničkom obliku putem istog sustava.

Ostali uvjeti, izuzev već navedenih, bit će definirani u okviru dokumentacije budućeg poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu

 

https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-energetsku-obnovu-visestambenih-zgrada-bit-ce-objavljen-do-kraja-ozujka/14325