17.05.2017

Izgrađen spoj Jadranske i Brionske ulice

Dovršeni su radovi na izgradnji prometnice koja je spojila Jadransku i Brionsku ulicu u naselju Vrsar. Ukupna ugovorena vrijednost investicije  iznosi 1.062.421,08 kn odnosno 1.328.026,35 kn uključujući PDV. U sklopu radova na izgradnji prometnice izgrađen je potporni zid duljine 55 m i visine do 5 m, nogostup, javna rasvjeta i riješena oborinska odvodnja obje ulice. U svrhu sigurnije i kvalitetnije opskrbe vodom spojena je vodoopskrbna mreža Jadranske i Brionske ulice u prsten. Ujedno, zbog zaštite od požara okolnih stambenih objekata i kampa Orsera nadopunjena je hidrantska mreža postavljanjem dodatnog hidranta.

Uređenjem pojasa uz prometnicu osigurana su dodatna parkirna mjesta koja kronično nedostaju tom dijelu naselja tijekom turističke sezone.

Investitor radova je Općina Vrsar. Izvođač radova je bila tvrtka Expert gradnja d.o.o. iz Buzeta, a  projektiranje i nadzor je vodila tvrtka Via ing d.o.o. iz Pule.

5DN_0010 5DN_0006 5DN_0007