18.05.2017

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT GOLF IGRALIŠTE STANCIJA GRANDE

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, na osnovi Odluke MInistarstva zaštite okoliša i energetike, objavljuje javnu raspravu
o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat Golf igralište Stancija Grande.
Javna rasprava trajat će od 26.05.2017. godine do 26.06.2017. godine, a u tijeku iste održat će se javno izlaganje 07.06.2017. godine.
U nastavku se daje cjeloviti tekst obavijesti.

Obavijest za JR_hr A3_ponovljeni postupak

SUO_GOLF IGRALISTE STANCIJA GRANDE_VRSAR

SUO_STANCIJA GRANDE_VRSAR_NETEHNICKI SAZETAK