31.10.2018

Izmjena i dopuna JAVNOG NATJEČAJA za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Općina Vrsar-Orsera objavljuje Izmjenu i dopunu Javnog natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Izmjena i dopuna Javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama Vrsar

 

NATJEČAJ