22.11.2018

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska, montažnog objekta ili štanda radi prodaje hrane i pića u periodu od 15.12.2018. do 13.01.2019. na Trgu Degrassi pored besplatnog klizališta.

Klikni za OGLAS