06.04.2023

Izvješća o provedenim javnim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću

Općina Vrsar-Orsera od dana 01.03.2023. do 30.03.2023. godine provela je dva javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to za:

– Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

– Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara

 

O provedenim savjetovanjima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama sastavljena su izvješća koja možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Plan zaštite od požara

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu