05.04.2023

5,4.2023. - II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 66. Statuta Općine Vrsar-Orsera (“Službene novine Općine Vrsar“ broj, 02/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar” broj 1/16 i 1/22), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ 2/23), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera raspisuje

II. Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu koje provode udruge

Upute za prijavitelje
Opisni-obrazac-OPO-Word-format
Obrazac proracuna – OPR (excel format)
Izjava o točnosti danih podataka
Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa-projekta OK
Obrazac izjave o ispunjenju svih obveza prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora (Word format)
Obrazac ugovora o financiranju (Word format)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Word format)
Obrazac izmjena i dopuna proracuna (excel format)
Obrazac za opisni izvjestaj OPI (Word format)
Obrazac za financijski izvjestaj (excel format)
Popis dokumenata koje je potrebno priloz_iti uz prijavu kontrolni prilog (Word format)