19.05.2023

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita

Općina Vrsar-Orsera od dana 27. travnja 2023. do 15. svibnja 2023.  provela je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i to za:

– Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kredita

O provedenom savjetovanju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama sastavljeno je izvješće koje možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju