22.05.2023

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije – određivanje sadržaja Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

Odlukom Općinskog načelnika o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera, KLASA: 351-01/23-01/02, URBROJ: 2163-40-01-04/41-23-3 od 25. travnja 2023. godine, pokrenut je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog Plana“

Informaciju o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izradi strateške studije – određivanje sadržaja Strateške studije o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš možete preuzeti OVDJE