21.01.2019

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu koje provode udruge - DOPUNA UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Dopunjuje se točka 2. podtočka 2.1. stavak 4. podstavak 3. u Uputama za prijavitelje, KLASA: 402-01/18-01/94, URBROJ: 2167/02-01/16-19-2 od 31.12.2018. godine te se Popis članova udruge ispunjava kako slijedi:  Preuzmite dokument Dopuna uputa za prijavitelje

Cjelokupna dokumentacija natječaja:

http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-na-podrucju-opcine-vrsar-orsera-za-2019-godinu-koje-provode-udruge/