29.01.2019

Najava 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrsar održati će se u srijedu 30.01.2018. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vrsar-Orsera za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima,
 5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
 6. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Montraker d.o.o.
 8. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Vrsar – Orsera,
 9. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja,
 10. Donošenje Odluke o sklapanju sudske nagodbe,
 11. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone Neon,
 12. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina