02.05.2019

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR za pedagošku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar, KLASA 011-01/18-01/002, URBROJ:2167/02-54-44/02-18- od 14.12.2018 godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 14. sjednici održanoj dana 08.4.2019. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

za pedagošku godinu 2019./2020.

Preuzmite natječaj