25.04.2019

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) i Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama, KLASA: 372-03/19-01/21, URBROJ: 2167/02-01/18-19-5 od 24.04.2019. godine, Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama donosi

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu nekretnine na korištenje -II. Javni natječaj