02.04.2021

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - obavijest

 

 

 

Dana 01.04.2021. na elektroničkoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vrsar-Orsera donesene su Odluke o odabiru u predmetima 2., 3. i 4. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odluke i Zapisnici o analizi ponuda sa prijedlogom za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za sva 3 natječaja objavljuju se u prilogu ove obavijesti.

NAPOMENA:

Nakon donašanja, Odluke o odabiru se dostavljaju na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, te se daljnje radnje ne mogu poduzimati prije zaprimanja suglasnosti Ministarstva.

Nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva izrađuju se nacrti ugovora o zakupu koji se dostavljaju na prethodno mišljenje nadležnom županijskom državnom odvjetništvu.

Općina Vrsar-Orsera će po zaprimanju suglasnosti od oba tijela pozivati odabrane zakupnike na potpis ugovora o zakupu.

Odluka o izboru – 2. javni natječaj

Zapisnik o analizi ponuda natječaj 2

Odluka o izboru – 3. javni natječaj

Zapisnik o analizi ponuda natječaj 3

Odluka o izboru – 4. javni natječaj

Zapisnik o analizi ponuda natječaj 4