24.01.2024

24.01.2024. - Javni poziv na dostavu ponude - Izgradnja biciklističko - pješačke staze od malonogometnog igrališta s umjetnom travom do raskrižja s ulicom Brostolade u Vrsaru (k.č. 1098/1 i 1086 k.o. Vrsar)

Na temelju čl. 6. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave te Odluke o početku postupka nabave KLASA: 363-01/24-01/0022 URBROJ:2163-40-01-03/32-24-01 od 24.01.2024. godine, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave donos:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

JNO3 ponudbeni list

JNO4 izjava o urednom izvršenju

JNO5 nepostojanje dugovanja

Troškovnik bez cijena

Prilog  Ugovor_PRIJEDLOG

 

 

 

Bike staza Vrsar