11.04.2023

JAVNI POZIV za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera - na adresi Gradska vrata 5

 

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 06.04.2023. godine objavljuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za zakup

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera

 

 

I.

Općina Vrsar-Orsera upućuje javni poziv za zakup poslovnog prostora u Vrsaru radi iskazivanja interesa trgovačkih društava, obrtnika, poljoprivrednih proizvođača i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja.

 

II.

Predmet Javnog poziva jr poslovni prostor kako slijedi:

 

  1. Poslovni prostor u Vrsaru na adresi Gradska vrata 5, k.č. 645 k.o. Vrsar, z.k. ul. 1446, (suvlasnički udio 16/138, u naravi prostor u prizemlju u kojem se nalazio atelijer) površine 19 m2.

 

III.

Javni poziv se raspisuje s ciljem utvrđivanja namjene poslovnog prostora iz Točke II.,  odnosno djelatnosti koja će se u prostoru obavljati.

 

IV.

Poslovni prostor iz Točke II. daje se u zakup na 5 godina, a mjesečna zakupnina utvrđuje se u eurima po m2 (kvadratnom metru) poslovnog prostora sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/22).

 

V.

Općina Vrsar-Orsera poziva sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave pismo namjere za zakup poslovnog prostora iz Točke II. ovog Javnog poziva, a koje sadrži sljedeće podatke:

 

  • ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv obrta/naziv pravne osobe, adresu prebivališta/boravišta fizičke osobe/sjedište obrta ili pravne osobe, kontakt podatke osobe ovlaštene za zastupanje,
  • kratki opis djelatnosti kojom se osoba bavi,
  • djelatnost koja se planira obavljati u prostoru, te kratak plan i program budućeg poslovanja.

VI.

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52 450 Vrsar-Orsera, ili elektroničkim putem: sandi.cuka@vrsar.hr s naznakom „Javni poziv za iskaz interesa – za zakup poslovnog prostora Općine Vrsar-Orsera“.

 

Pisma namjere se mogu dostaviti do 11.05.2023. godine.

 

VII.

Dostavljena pisma namjere imaju isključivo informativni karakter s ciljem ispitivanja zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanjem namjene poslovnog prostora te  u svrhu raspisivanja natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora iz Točke II. ovog Javnog poziva.

 

Pisma namjere ne obvezuju Općinu Vrsar-Orsera, kao ni zainteresirane osobe koje dostave pismo namjere temeljem ovog Javnog poziva.

 

U slučaju iskaza interesa za zakup navedenih poslovnih prostora, odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, a Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora.

 

VIII.

Uvid u poslovni prostor može se izvršiti radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.

 

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera, elektronski putem službenog maila:  sandi.cuka@vrsar.hr ili ili putem telefona na broj 052/441-339.

 

                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                               OPĆINE VRSAR-ORSERA

                                                                                                          Ivan Gerometta

 

Preuzmite Javni poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora