18.09.2017

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2018. godinu