22.09.2017

Najava 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

3. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održati će se u utorak 26.09.2017 godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1.

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Izvještaj o poslovanju “Montrakera” d.o.o. Vrsar za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
 4. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar,
 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
 6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Vrsar-Orsera,
 7. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar-Orsera za razdoblje 2017.-2022. godina,
 8. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Vrsar-Orsera,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe „Centra za zaštitu od požara“ Poreč,
 10. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč,
 11. Donošenje Odluke o prijavi na 3. rok otvorenog javnog poziva Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.,
 12. Donošenje Odluke o obročnoj otplati obveza Općine Funtana-Fontane,
 13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina,
 14. Izvještaj Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 29.05.2017. godine,
 15. Vijećnička pitanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Franko Matukina