28.08.2019

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu

Preuzmite:

http://www.vrsar.hr/za-gradane/natjecaji-i-oglasi/28-08-2019-javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-radi-financiranja-iz-proracuna-opcine-vrsar-orsera-za-2020-godinu/