28.08.2019

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar-Orsera za 2020. godinu