28.08.2019

Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica provode izobrazno-informativne aktivnosti putem Projekta pod nazivom „Kad se odvaja smeće, raste drvo sreće“. Projekt je zajednički kandidiran na natječaj Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je informirati i upoznati građane, turiste, djecu predškolske i školske dobi te poslovnu javnost s ciljevima i važnosti gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje jer se time postiže poboljšanje socio-ekonomskih čimbenika društva u cjelini.

Više o aktivnostima za projekt pročitajte 

ovdje