23.09.2016

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Općine Vrsar za 2017. godinu