26.09.2016

Najava 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrsar

23. sjednica OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR održat će se u četvrtak 29.09.2016. godine, s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Vrsar, Trg Degrassi 1

 

Za rad sjednice predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvještaj o poslovanju “Montrakera” d.o.o. Vrsar za 2015. godinu,
  3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrsar za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,
  4. Donošenje Odluke o Odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika turističkim vlakom na području Općine Vrsar,
  5. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.1762 k.o. Vrsar,
  6. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine,
  7. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Vrsar za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
  8. Vijećnička pitanja.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR
F
ranko Matukina