17.03.2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Vrsar-Orsera radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stana prema Programu POS-a na području Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Općine Vrsar-Orsera radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Pripadajuće obrasce i Odluku možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1. – Zahtjev za kupnju stana
Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. – Izjava o partnerstvu
Obrazac 4. – Izjava o (ne)odgovarajućim uvjetima stanovanja
Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Vrsar – Orsera

Ovaj Javni poziv otvoren od dana objave 17. ožujka 2023. godine, do 02. svibnja 2023. godine, te će se objaviti na internet stranici Općine, www.vrsar.hr, a obavijest o Javnom pozivu objaviti će se u dnevnom tisku.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: stanovanje@vrsar.hr najkasnije do 20. travnja 2023. godine.