17.03.2023

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja (Begi)

Na temelju članka 26. Odluke o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera (Službene novine Općine Vrsar-Orsera br. 4/23) Povjerenstvo za utvrđivanje liste prvenstva za provođenje programa poticanja stanovanja Općine Vrsar-Orsera objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja

Pripadajuće obrasce i Odluku možete preuzeti ovdje:

Obrazac 1. – Zahtjev
Obrazac 2. – Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. – Izjava o partnerstvu
Obrazac 4. – Izjava (ne)odgovarajući uvjeti
Odluka o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Općine Vrsar-Orsera

Izvode iz Idejnih projekata za k.č. navedene u toč. III. ovog Javnog poziva možete preuzeti ovdje:

1. IP Begi (97-25) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 23-2022
2. IP Begi (97-26) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 22-2022
3. IP Begi (97-27) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 21-2022
4. IP Begi (97-28) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 20-2022
5. IP Begi (97-29) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 14-2022
6. IP Begi (97-30) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 13-2022
7. IP Begi (97-31) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 12-2022
8. IP Begi (97-32) Mapa_1 (arhitektura) PLANIS d.o.o. 11-2022

Ovaj Javni poziv otvoren od dana objave 17. ožujka 2023. godine, do 02. svibnja 2023. godine, te će se objaviti na internet stranici Općine, www.vrsar.hr, a obavijest o Javnom pozivu objaviti će se u dnevnom tisku.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: stanovanje@vrsar.hr najkasnije do 20. travnja 2023. godine.