27.09.2022

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini Klasa: 402-01/22-01/13 Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 21. rujna 2022. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u 2022. godini (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Istarske županije fizičkim osobama – građanima za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju, isključivo na području Istarske županije.

CILJ JAVNOG POZIVA

Cilj ovog Poziva je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području Istarske županije.

IZNOS I NAMJENA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Financijska sredstva za realizaciju Poziva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn osigurana su u Proračunu Istarske županije, razdjelu 014 Upravnog odjela za gospodarstvo na poziciji 226293.

Prijavitelji se mogu prijaviti za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima. Subvencioniranje će iznositi 50%, a najviše do 2.000,00 kn (s PDV-om).

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Javni poziv

Obrazac zahtjeva

Izjava podnositelja zahtjeva